Contact

Scriba

Het woord scriba is afgeleid van het Latijnse werkwoord scribere (schrijven). We noemen de scriba ook wel iemand die het secretariaat verzorgt, waar post, de agenda en voorbereiding en verslag van de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen bijhoren.

De scriba is het centrale adres van onze samenwerkende wijkgemeenten.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau vormt het administratieve hart van de Protestantse Gemeente Delft. Hier wordt onder andere de plaatselijke ledenadministratie bijgehouden. Zij ontvangen graag een bericht als er bij u sprake is van een geboorte, een verhuizing, een huwelijk, scheiding of overlijden.

Adres
Menno ter Braaklaan 2
2624 TH Delft
Telefoon
015-2570298

Persoonlijke wijzigingen of adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden via e-mail.